Ústav zemědělské ekonomiky a informací

S účinností od 1. 7. 2008 jsme:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
se sídlem:
Slezská 7
120 56 Praha 2

a dalšími pracovišti – Praha (Mánesova 75), Brno (Kotlářská 53), Havlíčkův Brod (Smetanovo náměstí 279) a Opava (Horní náměstí 2)

Stránky www.uzei.cz jsou ve výstavbě, využijte prozatím následující odkazy:

schéma fúze VÚZE a ÚZPI

Na základě Opatření Ministerstva zemědělství ze dne 25. 4. 2008 č.j. 16102/2008-10000 se k 1. 7. 2008 mění název státní příspěvkové organizace Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky na Ústav zemědělské ekonomiky a informací a zároveň se mění sídlo Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (původně Mánesova 75, Praha 2) tak, že novým sídlem se stává Slezská 7, 120 56 Praha 2.

Zároveň se na základě Opatření Ministerstva zemědělství ze dne 25. 4. 2008 č.j. 16101/2008-10000 zrušuje Ústav zemědělských a potravinářských informací sloučením se státní příspěvkovou organizací Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Zrušovaná státní příspěvková organizace Ústav zemědělských a potravinářských informací zaniká dnem 30. 6. 2008 a její majetek, práva, závazky včetně závazků z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem 1. 7. 2008 na státní příspěvkovou organizaci Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

© 2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací